Odprete naložbeni račun in podpišete pogodbo

Začnete na spletu: z nekaj kliki se na spletni strani registrirate kot investitor in podpišete pogodbo.

Izberite naložbeni program

Izberite program in naložite sredstva v portfolio terjatev.

Doseganje donosa

Donos – Na vaš bančni račun mesečno nakažemo vrnjeno glavnico in obresti.

Nakazilo

Želen znesek naložbe nakažete na fiduciarni račun Optimus Fidesa skladno s podpisano pogodbo.

Potrditev naložbenega portfelja

Ko potrdite predlagan naložben portfelj Optimus Fides izvede nakup terjatev.

Zaslužite

Po nakupu terjatev dobite poročilo terjatev, ki jih imate v lasti. Vse ostalo naredi Optimus Fides.

Naložba: terjatve od  € 500,00 do € 2.000,00 EUR ročnost 12 do 24 mesecev, največja donosnost 7.00%, stroški 1% od vrednosti naložbe. Primer (naložba): obrestna mera 7.00%, bruto 6.00%, naložba 200.000,00 €, ročnost 24 mesecev.

Želite vložiti?