Kakšna je donosnost naložbe?

Optimus Fides naložba

Donosnost po naložbenih razredih

4.00%

10.000,00 - 30.000,00 EUR

5.00%

30.000,01 - 100.000,00 EUR

6.00%

100.000,01 - 200.000,00 EUR

7.00%

200.000,01 EUR -

Odstotki donosov predstavljajo povprečen donos in vključujejo možnost nepravočasnih poplačil terjatev. Naložba pri nas ima v naprej znano donosnost.

Provizija za upravljavca: 1% enkrat

Provizija vključuje vse storitve, ki vam jih nudi Optimus Fides. Te vključujejo registracijo, podpis pogodbe, pripravo portfelja terjatev, in potencialno izterjavo. Z naložbo ne boste imeli nobenih drugih stroškov.

NAJPOMEMBNEJŠA VPRAŠANJA

Svojo naložbo dobite vrnjeno v mesečnih obrokih, ki vključujejo del glavnice in pripadajoče obresti. 25-tega v mesecu vam bomo pripadajoča sredstva nakazali na vaš bančni račun. Nakazilo bo vključevalo del glavnice glede na ročnost (12-24 mesecev) in pripadajoče obresti o čemer boste preko e-maila obveščeni s poročilom.
Da. V kolikor dolžnik sredstva poplača pred iztekom financiranja boste sredstva in obresti prejeli v mesecu poplačila.
Tveganje kateremu ste izpostavljeni kot investitor je omejeno na neplačilo dolga. V primeru neplačila smo pri Optimus Fidesu sprejeli protokol stopnjevanja, ki vključuje;

Dolžnik
• Telefonsko opozorilo dolžniku (15 dni zamude pri plačilu)
• Pisno obvestilo dolžniku (30 dni zamude pri plačilu)
• Pisno obvestilo o začetku izvršnega postopka (45 dni zamude pri plačilu)
• Začetek izvršbe nad dolžnikom (60 dni zamude pri plačilu)

Trgovec (sekundarni dolžnik)
• Obvestilo o neplačilu dolga (45 dni zamude pri plačilu)
• Poziv za prevzem obveznosti (60 dni zamude pri plačilu)
• Začetek izvršbe nad dolžnikom (po zaključku izvršilnega postopka pri primarnem dolžniku - v kolikor ta ni uspešna)

Po naših izkušnjah je stopnja dolgoročnega neplačila relativno nizka okoli 2%

Želite vložiti?